Temeljem članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13) i Pravilnika o privređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Carlsberg Croatia d.o.o. donosi sljedeća

 

PRAVILA   NAGRADNE   IGRE:

„Osvoji hladnjak pun Pan piva na Špancirfestu”

 

Tvrtka i sjedište organizatora

Članak 1.

 

                Organizator nagradne igre je Carlsberg Croatia d.o.o., Danica 3, 48 000 Koprivnica, OIB: 09520995772, koji priređuje nagradnu igru koja je ograničenu za vrijeme trajanja Špancifesta u Varaždinu od 21.8.2015. do 30.8.2015. na području odvijanja festivala.

 

Naziv i vrijeme trajanja nagradne igre

Članak 2.

 

Naziv nagradne igre je „Osvoji hladnjak pun Pan piva na Špancirfestu”. Nagradna igra započinje 21. kolovoza 2015. i traje do uključivo 30. kolovoza 2015. godine.

 

Mjesto održavanja nagradne igre

Članak 3.

 

               Nagradna igra organizira se na teritoriju Republike Hrvatske u Varaždinu na mjestu odvijanja Špancirfest festivala.

 

Svrha nagradne igre

Članak 4.

 

                Svrha igre je promidžba proizvoda Carlsberg Croatia d.o.o., te nagrađivanje potrošača Pan piva.

Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 5.

 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve, punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Carlsberg Croatia d.o.o. te članova njihovih užih obitelji.

 

Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 6.

 

Za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri potrebno je tijekom trajanja Špancirfesta sakupljati markice i lijepiti ih na Špancirfest razglednice. Za sudjelovanje u nagadnoj igri je potrebno sakupiti 5 markica na razglednicu. Razglednice će dijeliti hostese tijekom trajanja festivala na području odvijanja festivala. Hostese ujedno dijele i prvu markicu svima koji konzumiraju pivo. Ostale markice se sakupljaju na dva načina: prilikom kupovine Pan piva u određenim ugostiteljskim objektima na mjestu odvijanja festivala i za sudjelovanje na aktivnostima unutar Pan zona na mjestu odvijanja festivala.

Da bi se sudjelovalo u nagradnoj igri, sudionici trebaju prikupljene markice nalijepiti na razglednice, napisati na razglednicu svoje kontakt podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) i do kraja dana 30. kolovoza 2015. ubaciti razglednicu u Pan poštanski sanduć koji se nalazi u velikoj Pan zoni pokraj Lančane kule na ulazu u Stari Grad.

Pan Zone će biti otvorene tijekom vremena održavanja festivala točnije:

-          od 21. kolovoza do uključivo 23. kolovoza, 2015. i

-          od 28. kolovoza do uključivo 30. kolovoza 2015.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Organizatora.

Sudjelovanje u nagradnoj igri podrazumijeva pristanak na fotografiranje svih dobitnika, kao i objavljivanje fotografija i video snimaka, te osobnih podataka dobitnika bez posebne naknadne dozvole, a sve u svrhu promidžbe proizvoda organizatora.

 

Nagradni fond

Članak 7.

 

Nagradni fond uključuje glavnu nagradu koju osvaja jedan dobitnik i utješnu nagradu koju osvaja pet dobitnika. Nagrade se sastoje od:

 

1)      Glavna nagrada               - 1 dobitnik koji osvaja:

1 x Mini hladnjak u vrijednosti                                        2.000,00 kn

2 kartona Pan Lager limenke u vrijednosti                                  381,60 kn

 

2)      Utješne nagrade – 5 dobitnika od kojih 1 dobitnik osvaja:

       1 x Selfie stick - ukupna vrijednost 5 kom                     350,00 kn

       1 x 6pack Pan Lager can – ukupna vrijenost 5 kom      238,50 kn

 

U vrijednost nagrada uključen je PDV, a ukupni fond nagrada iznosi 2.970,10 kn.

Organizator se obvezuje 5% utvrđenog nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Nagradno izvlačenje

Članak 8.

 

                Nagradno izvlačenje održat će se 2.9.2015. u sjedištu Organizatora na adresi Vukovarska 269D, Zagreb. U izvlačenje su uključeni svi sudionici u nagradnoj igri koji su sakupili 5 markica, zalijepili ih na razglednicu, napisali svoje kontakt podatke i do 30. kolovoza 2015. je ubacili u Pan poštanski sanduć koji se nalazi u velikoj Pan zoni pokraj Lančane kule na ulazu u Stari Grad. Javnim, komisijskim izvlačenjem, bit će izvučeni i zapisnički utvrđeni svi dobitnici koji su stekli pravo na nagrade, sukladno uvjetima utvrđenim ovim Pravilima. O izvlačenju će biti sastavljen zapisnik sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

 

Javnom izvlačenju će prisustvovati tročlana komisiju sastavljenu po izboru Organizatora.

Nagrađeni dobitnici bit će objavljeni na web stranici www.pan.com.hr i Facebook stranici https://www.facebook.com/Panpivo

 

 

Preuzimanje nagrada

Članak 9.

 

O načinu preuzimanja odnosno uručenja nagrada dobitnici će biti obaviješteni pismenim ili telefonskim putem, odmah po izvlačenju nagrada, a najkasnije u roku od 14 dana.

Dobitnik nema pravo tražiti od Carlsberg Croatia d.o.o. ni njenih dobavljača zamijenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu.

U slučaju da dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane Organizatora biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Izvlačenje dobitnika će se odvijati javno komisijskim putem uz prisutstvo tročlane komisije te će svi dobitnici biti izvučeni i zapisnički utvrđeni od strane komisije, a koji su stekli pravo na nagrade, sukladno uvjetima utvrđenim u ovim Pravilima.

 

Prekid nagradne igre

Članak 10.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem POS-a na prodajnim mjestima koje sudjeluju u nagradnoj igri, ili objavom na stranicama organizatora.

 

Način upoznavanja sudionika sa pravilima nagradne igre

Članak 11.

 

               Pravila nagradne igre biti će objavljena po dobivanju suglasnosti nadležnih tijela, a prije početka igre na web stranicama organizatora www.pan.com.hr te na Facebook stranici O načinu preuzimanja odnosno uručenja nagrada dobitnici će biti obaviješteni pismenim ili telefonskim putem, odmah po izvlačenju nagrada, a najkasnije u roku od 14 dana. Po završetku nagradne igre rezultati će biti objavljeni u roku od 14 dana od završnog izvlačenja na istoj stranici organizatora.

 

Nadležnost suda

Članak 12.

 

                U slučaju eventualnog spora, određuje se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu organizatora.

 

 

                U Koprivnici, 6. kolovoza 2015.

 

 

 

Rješenje Ministarstva financija:

 

KLASA: UP/I-460-02/15-01/442

URBROJ: 513-07-21-01/15-3

 

Zagreb, 19. kolovoza 2015.