Temeljem članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13) i Pravilnika o privređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Carlsberg Croatia d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE:
„Kupi Pan i osvoji poklon bon u vrijednosti 500 kn"

Tvrtka i sjedište organizatora

Članak 1.

Organizator nagradne igre je Carlsberg Croatia d.o.o., Danica 3, 48 000 Koprivnica, OIB: 09520995772, koji priređuje nagradnu igru koja je ograničena na prodavaonice kupca Organizatora - trgovački lanac Narodni trgovački lanac d.o.o. (dalje: NTL).

Naziv i vrijeme trajanja nagradne igre

Članak 2.

 

Naziv nagradne igre je „Kupi Pan i osvoji poklon bon u vrijednosti 500 kn". Nagradna igra započinje 15.6.2015. i traje do uključivo 31.7.2015. godine.

Mjesto održavanja nagradne igre

Članak 3.

Nagradna igra organizira se na teritoriju Republike Hrvatske u svim prodavaonicama trgovačkog lanca Narodni trgovački lanac d.o.o. koja su, dodatno označene plakatom najave ove nagradne igre. Popis podajnih mjesta biti će objavljen na web stranicama www.pan.com.hr

U nagradnoj igri NE sudjeluju niže navedena trgovačka društva udruženja NTL:

Bakmaz d.o.o, Boso d.o.o., Gavranović d.o.o., Metss d.o.o, Pemo d.o.o., Studenac d.o.o., Trgostil d.o.o., Trgovina Krk d.o.o.

Pakiranja uključena u nagradnu igru

Članak 4.

U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi iz asortimana i sva promotivna pakiranja robne marke PAN.

Svrha nagradne igre

Članak 5.

Svrha igre je promidžba proizvoda Carlsberg Croatia d.o.o., te nagrađivanje kupaca PAN piva.

Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 6.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi kupci PAN piva, punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Carlsberg Croatia d.o.o. i Mobitel Media d.o.o. te članova njihovih užih obitelji.

Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 7.

Za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri potrebno je kupiti dvije litre (2 L) bilo kojeg proizvoda iz asortimana robne marke PAN ili bilo koje promotivno pakiranje robne marke PAN u bilo kojoj od poslovnica trgovačkog lanca NTL koje su navedene u pravilima unutar perioda trajanja nagradne igre.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je poslati SMS sa sljedećim podacima:

Ključna riječ, broj računa po kojemu su proizvodi kupljeni, ime i prezime, godina rođenja, adresa i mjesto stanovanja na broj 60221. Ključna riječ u ovoj nagradnoj igri je „PAN".

(Npr. PAN, 1111, Ivan Ivanić, 1980, Zagrebačka adresa 4, Zagreb)

Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn/sms (PDV uključen). Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (sa istog ili drugog broja mobilnog telefona), isti će biti proglašen nevažećim. Jedna fizička osoba u ovoj nagradnoj igri može osvojiti samo jednu nagradu.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Organizatora. Sudionik se može odjaviti s liste primatelja promotivnih poruka ukoliko pošalje na primljenu promotivnu poruku riječ STOP.

Sudjelovanje u nagradnoj igri podrazumijeva pristanak na fotografiranje svih dobitnika, kao i objavljivanje fotografija te osobnih podataka dobitnika bez posebne naknadne dozvole, a sve u svrhu promidžbe proizvoda organizatora.

Pogrešne i neregularne SMS poruke

Članak 8.

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Nagradni fond

Članak 9.

Nagradni fond uključuje:

 • 100 x Poklon bon NTL d.o.o. u vrijednosti 500,00 kn

Poklon bon NTL je iskoristiv do 31.12.2015. godine, a može se iskoristiti u svim prodavaonicama koje sudjeluju u nagradnoj igri.

U vrijednost nagrada uključen je PDV, a ukupni fond nagrada iznosi 50.000,00 kn

Organizator se obvezuje 5% utvrđenog nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Nagradno izvlačenje

Članak 10.

Nagradno izvlačenje biti će 4.8.2015. i odvijati će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. U izvlačenje su uključeni svi valjani sudionici u nagradnoj igri. Nagradno izvlačenje uključiti će sve poruke pristigle do 31.7. 2015. do 23.59h

Javno izvlačenje nagrada odvija se prema gore navedenom datumu na adresi Organizatora, Vukovarska 269D, 10000 Zagreb pod nadzorom tročlane Komisije. O izvlačenju će biti sastavljen zapisnik sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Javnom izvlačenju će uz tročlanu komisiju sastavljenu po izboru Organizatora, prisustvovati i javni bilježnik. Nagrađeni dobitnici bit će objavljeni na web stranici www.pan.com.hr

Preuzimanje nagrada

Članak 11.

Svoju nagradu dobitnik će preuzeti u jednoj od poslovnica NTL-a prema naknadnoj obavijesti organizatora, a pri preuzimanju nagrade dobitnik će potpisati posebnu potvrdu o primitku nagrade čime prestaju daljnje obveze Carlsberg Croatia d.o.o. prema njemu.

Dobitnik nema pravo tražiti od Carlsberg Croatia d.o.o. ni njenih dobavljača zamijenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba nagradu će u njegovo ime preuzeti jedan od roditelja ili staratelja.

Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje originalnog računa, poslanog u SMS poruci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji. U slučaju da dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane Organizatora biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Izvlačenje dobitnika će se odvijati javno elektronskim putem uz prisutstvo tročlane komisije i javnog bilježnika te će svi dobitnici biti izvučeni i zapisnički utvrđeni od strane javnog bilježnika, koji su stekli pravo na nagrade, sukladno uvjetima utvrđenim u ovim Pravilima.

O načinu preuzimanja odnosno uručenja nagrada dobitnici će biti obaviješteni pismenim ili telefonskim putem, odmah po izvlačenju nagrada, a najkasnije u roku od 14 dana.

Prekid nagradne igre

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem POS-a na prodajnim mjestima koje sudjeluju u nagradnoj igri, ili objavom na stranicama organizatora.

Način upoznavanja sudionika sa pravilima nagradne igre

Članak 13.

Pravila nagradne igre biti će objavljena po dobivanju suglasnosti nadležnih tijela, a prije početka igre na web stranicama organizatora www.pan.com.hr . Po završetku nagradne igre rezultati će biti objavljeni u roku od14 dana od završnog izvlačenja 4.8.2015. na istoj stranici organizatora.

Nadležnost suda

Članak 14.

U slučaju eventualnog spora, određuje se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu organizatora.

U Koprivnici, 27. svibnja, 2015.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/15-01/332

URBROJ: 513-07-21-01/15-2

Zagreb, 9. lipnja 2015.

POPIS POSLOVNICA KOJE SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

R.B.

NAZIV

MJESTO

ULICA

KUĆ.BR.

1

POSLOVNICA 101

KRAPINA

FRANA GALOVIĆA

9

2

POSLOVNICA 102

SOBLINEC

SOBLINEČKA

55

3

POSLOVNICA 103

DUGA RESA

LJUDEVITA GAJA

1

4

TRGOVINA BR 12

SLATINA

TRG SV. JOSIPA

2

5

BOSUTSKO

OSIJEK

BOSUTSKO NASELJE

0

6

DUNAV DALJ

DALJ

B.J.JELAČIĆA

19

7

FEÐIKA

OSIJEK

P.SVAČIĆA

6

8

REVITA

VIŠNJEVAC

J.B.JELAČIĆA

67

9

REVITA 15

BILJE

 1. TOMISLAVA

3

10

REVITA 17

STRIZIVOJNA

 1. RADIĆA

147

11

REVITA 2

OSIJEK

SRIJEMSKA

0

12

REVITA 21

DARDA

 1. I.KRSTITELJA

9

13

REVITA 24

VILJEVO

 1. RADIĆA

180

14

REVITA 26

DONJI MIHOLJAC

TRG A. STARČEVIĆA

18

15

REVITA 29

ZDENCI

ŠTROSMAJEROVA

2

16

REVITA 3

OSIJEK

KRSTOVA

54

17

REVITA 31

VETOVO

ZAGREBAČKA

0

18

REVITA 34

ČAGLIN

K.TOMISLAVA

42

19

REVITA 36

ĐAK. SATNICA

J.B.JELAČIĆA

10

20

REVITA 37

ĐAKOVO

P.PRERADOVIĆA

35

21

REVITA 39

BELIŠĆE

ŽELJEZNIČKA

0

22

REVITA 41

VELIMIROVAC

J.B.JELAČIĆA

1

23

REVITA 42

ČEPIN

K.TOMISLAVA

0

24

REVITA 43

NAŠICE

B.RADIĆA

57/59

25

REVITA 5

JOSIPOVAC

OSJEČKA

84

26

REVITA-VBK

OSIJEK

V.I.MEŠTROVIĆA

14

27

T-20

OSIJEK

TRG LJ.GAJA

5

28

TRGOVINA BR 24

MIKLEUŠ

N.Š.ZRINSKOG

0

29

TRGOVINA BR 36

ČAĐAVICA

ZAGREBAČKA

32

30

VILJETA

VILJEVO

B.RADIĆA

87

31

REVITA 20

SLAVONSKI BROD

NAS. A.HEBRANGA

9

32

REVITA 28

ČAČINCI

UL.DOM.ZAHVALNOSTI

20

33

REVITA 32

PIŠKOREVCI

S.RADIĆA

0

34

POSLOVNICA 106

KRAPINA

MAGISTRATSKA

2

35

ANTEA

ANTUNOVAC

A.STARČEVIĆA

50

36

BAN

OSIJEK

TRG B.J. JELAČIĆA

28

37

BELMA 2

BELI MANASTIR

 1. TOMISLAVA

58

38

BISTRA

BISTRINCI

FISKULTURNA

9

39

FILIPA

OSIJEK

VATROGASNA

12

40

FLORA

ZMAJEVAC

M.TITA

175

41

GORJANKA

GORJANI

KULA

2

42

GRACIA

BILJE

 1. KRLEŽE

2

43

JADRANKA

ORAHOVICA

K.ZVONIMIRA

80

44

JELENA

CRNAC

 1. RADIĆA

10

45

KALMA 15

BELIŠĆE

TRG A. STARČEVIĆA

10

46

LADA

LADIMIREVCI

 1. RADIĆA

9

47

MOTO

DONJA MOTIČINA

M.GUPCA

65

48

NERA

PLETERNICA

I.ŠVEARA

47

49

PAVILJON

SLATINA

N.Š.ZRINSKOG

25

50

REVITA 10

BELI MANASTIR

K.P.KREŠIMIRA IV

24

51

REVITA 11

IVANOVAC

DUGA

34

52

REVITA 12

ALJMAŠ

TRG B.RADIĆA

24

53

REVITA 14

DARDA

ŽRTAVA DOM. RATA

5

54

REVITA 16

VUKA

OSJEČKA

72

55

REVITA 19

ČEMINAC

LJ.GAJA

5

56

REVITA 22

POPOVAC

V.NAZORA

31

57

REVITA 23

BENIČANCI

I.L.RIBARA

0

58

REVITA 27

JAGODNJAK

B.KIDRIĆA

114

59

REVITA 30

SLATINA

V.NAZORA

51

60

REVITA 38

POD. PODGAJCI

V.NAZORA

109

61

REVITA 40

SVETI ĐURAĐ

A.RADIĆA

67

62

REVITA 44

TENJE

OSJEČKA

87

63

REVITA 6

ERDUT

I.HORVATA BEĆARA

8

64

REVITA 7

KNEŽ.VINOGRADI

GLAVNA

82

65

REVITA 8

TENJE

V.MAČEKA

10

66

SARA

OSIJEK

I.GUNDULIĆA

23

67

T-10

BIZOVAC

K.TOMISLAVA

97

68

T-33

VELIKA KOPANICA

TRG PRE.TROJSTVA

1

69

T-36

KOŠKA

N.Š.ZRINSKOG

3

70

T-6

VALPOVO

 1. HRV.REPUBLIKE

5

71

TRGOVINA BR 20

SLATINA

BANA JELAČIĆA

34

72

TRGOVINA BR 45

VOĆIN

TRG GOSPE VOĆINSKE

0

73

TRGOVINA BR 6

ĐULOVAC

ĐURINA

80

74

ZAGORKA

GRABOVAC

ZAGORSKA

47

75

MIRA

ČRNKOVCI

A.STEPINCA

39

76

TEA

ĐAKOVO

A.STARČEVIĆA

92

77

ABC - kiosk

OSIJEK

V.LJ.BABIĆA

0

78

ANTE

BELI MANASTIR

K.P.SVAČIĆA

34

79

ANTONIJA

OSIJEK

TVRĐAVICA

48

80

BARTA

POD.MOSLAVINA

ŠTROSMAJEROVA

164

81

BELINA

BELIŠĆE

K.TOMISLAVA

193

82

BELLA

BELIŠĆE

M.GUPCA

59

83

BOŽICA

IVANOVCI

P.PRERADOVIĆA

57

84

BRANKA

BRANJINA

 1. KOKANOVIĆ

12

85

BREZA

NAŠIČKA BREZNICA

OSJEČKA

87

86

BUDIMKA

BUDIMCI

J.B.JELAČIĆA

179

87

CENTAR

ERNESTINOVO

VLADIMIRA NAZORA

62

88

CRET

CRET

M.GUPCA

96

89

CVIJETA

KUŠEVAC

S.RADIĆA

1

90

DENI

BICKO SELO

 1. RADIĆA

37

91

DESETKA

OSIJEK

V.K.SUTJESKE

7

92

DISKONT 7

ČEPIN

K.ZVONIMIRA

92

93

DUBRAVA

OSIJEK

RUŽINA ( SV.ROKA 53/A )

81

94

DUBROVAČKA

OSIJEK

DUBROVAČKA

10

95

ÐURÐICA

ĐURĐANCI

ĐURĐANCI

34

96

DUVNO

OSIJEK

SV.ROKA

76

97

EVA

ĐAKOVO

J.RUNJANJINA 92

 

98

FLORIJAN

OSIJEK

LOŠINJSKA

43

99

GABRIJELA

OSIJEK

PAPUK GORE

44

100

GALEB

KLOKOČEVCI

NAŠIČKA

1

101

GAŠINCI

GAŠINCI

 1. RADIĆA

62

102

GAT

GAT

K.ZVONIMIRA

2

103

GLORIJA

D.MIHOLJAC

 1. HARAMBAŠIĆA

50

104

GOGA

BIJELO BRDO

 1. TESLE

50

105

GORICA

BOCANJEVCI

M.GUPCA

71

106

HAJDI

BELI MANASTIR

OSJEČKA

112

107

IVANOVCI

GORJANSKI IVANOVCI

ĐAKOVAČKA

49

108

JASMINA

ČEPIN

V.NAZORA

143

109

JELSA

JELISAVAC

I.B.SLOVAKA

37

110

JOSIPA

JOSIPOVAC

BIZOVAČKA

22

111

JUCA - LUG

LUG

 1. PETEFI

168

112

KAPELNA

KAPELNA

P.PRERADOVIĆA

99

113

KLARA

HABJANOVCI

ŠKOLSKA

17

114

KUNA KUĆANCI

KUĆANCI

K.ZVONIMIRA

88

115

KUTI

STUPNIČKI KUTI

STUPNIČKI KUTI

49

116

LAPOVCI

LAPOVCI

GLAVNA

100

117

LAURA

BOKŠIĆ

KR.TRPIMIRA

12

118

LIPA

VIŠNJEVAC

J.B.JELAČIĆA

137

119

LUCIJA

SOTIN

HRV.NEZAVISNOSTI

28

120

LUG

SUBOTIČKI LUG

LJ.GAJA

0

121

LUKA

BOKŠIĆ LUG

ŠUMSKA

8

122

MARILINA

RADIKOVCI

M.GUPCA

77

123

MARIŠKA

LASLOVO

V.NAZORA

23

124

MARTINA

MARTIN

J.B.JELAČIĆA

35

125

MATEA

ČAJKOVCI

 1. RADIĆA

104

126

MIA

JOSIPOVAC

OSJEČKA

129

127

MIHA 2

D.MIHOLJAC

 1. NAZORA

8

128

MITNICA

JOSIPOVAC

BIZOVAČKA

34

129

MONIKA

VELIŠKOVCI

 1. TOMISLAVA

1

130

MORENA

RUŠČICA

HRV. BRANITELJA

6

131

NAPRIJED

MRZOVIĆ

CRNE BARE

1

132

NATREN

OSIJEK

M.DIVALTA

228

133

OLIMPIJADA

BROĐANCI

TRG

14

134

OPRISAVCI

OPRISAVCI

OPRISAVCI

86

135

PAULA

PETRIJEVCI

MLINSKA

24

136

PETRA

BIZOVAC

VALPOVAČKA

19

137

PLAVI 9

OSIJEK

PAZINSKA

2

138

POSLOVNICA 104

VARAŽDIN

AUGUSTA ŠENOE

12

139

RETFALA

OSIJEK

ČVRSNIČKA

64

140

ROKO

OSIJEK

J.J.STROSSMAYERA

75-77

141

SANDRA

VALPOVO

STAROVALPOVAČKI PUT

0

142

SLAVONKA

STARI PERKOVCI

ZMAJINA

2

143

SNAŠA

GOLINCI

K.TOMISLAVA

76

144

SOFIJA

KUTJEVO

 1. REPUBLIKE

40

145

STELA

ŠLJIVOŠEVCI

V.NAZORA

138

146

SUZA

SUZA

M.TITA

90

147

ŠOKADIJA

DONJI ANDRIJEVCI

M.GUPCA

84

148

ŠTEFICA

JELISAVAC

I.B.SLOVAKA

105

149

ŠTROSIKA

OSIJEK

STROSSMAYEROVA

100

150

T-11

BELIŠĆE

K.TOMISLAVA

188

151

T-12

ŠAG

B.RADIĆA

67

152

T-31

GARČIN

K.TOMISLAVA

51

153

T-37

ĐAKOVO

A.HEBRANGA

2

154

T-41

HARKANOVCI

M.GUPCA

63

155

T-44

PIŠKOREVCI

STROSSMAYEROVA

2

156

T-45

PODRAVLJE

P.E.SAVOJSKOG

38

157

T-46

VARDARAC

P.ŠANDORA

0

158

T-5

PETRIJEVCI

REPUBLIKE

124

159

T-8

VALPOVO

T.UJEVIĆA

4

160

TAJANA

SVETI ĐURAĐ

A.RADIĆA

101

161

TEMPO

OSIJEK

SV.L.MANDIĆA

189

162

TEMPO 2

BRIJEŠĆE

GROBLJANSKA

1

163

TINA

VIŠNJEVAC

S.RADIĆA

19

164

TOKA 1

VRPOLJE

B.J.JELAČIĆA

12

165

TRGOVINA BR 10

KOZICE

KOZICE

102

166

TRGOVINA BR 11

GORNJI MIHOLJAC

GORNJI MIHOLJAC

0

167

TRGOVINA BR 15

SLATINA

M.GUPCA

59

168

TRGOVINA BR 16

SLATINA

B.KAŠIĆA

12

169

TRGOVINA BR 17

NOVA ŠAROVKA

NOVA ŠAROVKA

0

170

TRGOVINA BR 19

SLATINA

 1. ZVONIMIRA

176

171

TRGOVINA BR 23

NOVA BUKOVICA

ZAGREBAČKA

2

172

TRGOVINA BR 25

BORIK

BORIK

0

173

TRGOVINA BR 29

SOPJE

K.TOMISLAVA

0

174

TRGOVINA BR 3

VELIKI RASTOVAC

VELIKI RASTOVAC

41

175

TRGOVINA BR 31

VAŠKA

M.GUPCA

4

176

TRGOVINA BR 32

NOVAKI

NOVAKI

0

177

TRGOVINA BR 33

JOSIPOVO

JOSIPOVO

69

178

TRGOVINA BR 35

SLADOJEVCI

M.GUPCA

6

179

TRGOVINA BR 39

ČAĐAVIČKI LUG

OSJEČKA

134

180

TRGOVINA BR 4

BAKIĆ

B.RADIĆA

0

181

TRGOVINA BR 40

ZVONIMIROVAC

KRAPINSKA

0

182

TRGOVINA BR 42

NOSKOVCI

NOSKOVCI

0

183

TRGOVINA BR 48

ĆERALIJE

P.PRERADOVIĆA

1

184

TRGOVINA BR 49

ČETEKOVAC

ČETEKOVAC

0

185

TRGOVINA BR 7

SLATINA

LIPA

0

186

TRGOVINA BR 9

SLATINA

A.HEBRANGA

12

187

VESNA

DOPSIN

STROSSMAYEROVA

70

188

VIKTORIJA

VINOGRADCI

K.TOMISLAVA

0

189

VLATKA

VLADISLAVCI

K.TOMISLAVA

180

190

VRBA

DONJA VRBA

SV.FILIPA I JAKOVA

11

191

ZELČIN

ZELČIN

LJ.GAJA

1

192

ZLATA

PUNITOVCI

S.RADIĆA

2

193

ŽANA

POGANOVCI

OSJEČKA

11

194

DUGA

SL.BROD

J.HILIŠIĆA

65

195

TERA

ŠODOLOVCI

TRG SLOBODE

BB

196

OVČARA

ČEPIN

KRALJA TOMISLAVA

127

197

DORA

SLAVONSKI BROD

VLADIMIRA VIDRIĆA

16

198

DALJ

DALJ

HRVATSKE REPUBLIKE

78

199

REVITA BELI

BELI MANASTIR

KRALJA P.SVAČIĆA

130

200

RUŽA

OSIJEK

A.KANIŽLIĆA

31

201

BEBRINA

BEBRINA

BEBRINA

83

202

ŠETAČ

OSIJEK

HRVATSKE REPUBLIKE

13

203

ROSA

KLOKOČEVIK

BENA JELAČIĆA

23

204

SJEVER

ĐAKOVO

A.HEBRANGA

84

205

MLADOST

SLAVONSKI BROD

 1. NOVAKA

39

206

TRGOVINA BR. 345

POŽEGA

NJEMAČKA

1

207

TRGOVINA BR. 346

POŽEGA

STJEPANA RADIĆA

30

208

TRGOVINA BR. 347

POŽEGA

TINA UJEVIĆA

14

209

TRGOVINA BR. 350

SLAVONSKI BROD

HORVATOVA

38

210

TRGOVINA BR. 351

SLAVONSKI BROD

AUGUSTA CESARCA

65

211

TRGOVINA BR. 655

KRČENIK

KOLODVORSKA

48

212

TRGOVINA BR.352

PODR.MOSLAVINA

J.J.STROSMAYERA

98/A

213

TRGOVINA BR.657

MECE

UL.KRALJA TOMISLAVA

73

214

TRGOVINA BR.658

GARČIN

K.TOMISLAVA

87

215

TRGOVINA BR.659

BUDIMCI

B.J.JELAČIĆA

134

216

TRGOVINA BR.660

SATNICA

TRG SVETE KATARINE 1

30

217

TRGOVINA BR.353

MARIJANCI

BANA JOSIPA JELAČIĆA

1

218

TRGOVINA BR.354

TRPINJA

GAJČANSKA

9