Preuzmite fotografije članova menadžmenta:

 

  

 

Helle M. Petersen

Predsjednica Uprave

 

 

Tatjana Munjas

Direktorica marketinga

 

 

Vedrana Perica

Direktorica ljudskih potencijala

 

 

Tomislava Tičić

Direktorica proizvodnje

 

 

Goran Vukelić

Direktor lanca opskrbe kupaca

 

 

Dario Bodulica
Direktor prodaje za ON trade

 

 

Denis Čirjak
Direktor prodaje za OFF trade

 

 

Karen Shevchenko
Direktor razvoja poslovanja

 

PREUZMITE LOGOTIP: 

 

 

KONTAKT ZA NOVINARSKE UPITE:

Petra Švarc, PR Expert

Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 240 4350
Fax: +385 1 240 4351
e-mail: petra.svarc@carlsberg.hr